Yerüstü Yangın Hidrantı

Basınçlı su şebekelerinde itfaiyenin hortum ile su almasına yarayan, su alma ağzı zemin üzerinde olan hidrantlardır. Hidrant vanayı kumanda eden mil, otomatik boşaltma vazifesi gören yaylı sibop (çekvalf), hortum bağlantı rekorları ve ana gövdeyi oluşturan dölüm parçalarından oluşmaktadır. Hidrant anahtar yardımı ile mil saat ibresi yönünde çevrildiğinde hidrant açılşmış olur. Sibosun hidrant içindeki suyu boşaltması için özellikle soğuk havalarda hidrantın kapalı olması gerekir. Gövde üzerinde bulunan sibop su kullanımı olmadığı zamanlarda (hidrant kapalı iken) hidrant içindeki suyu boşaltarak donmayı engeller. Sibop suyun akış yönünde (hidrant açıldığında) kapanmaktadır. Böylece sistemdeki basınç altında kalan sibobun sızdırmazlığı sağlanmış olur.