Yeraltı Yangın Hidrantı

Basınçlı su şebekelerinde su alma ağızları zeminin altında ve kapağı yer üstünde olan hidranttır. Hidrant vanayı kumanda eden mil, ana gövdeyi oluşturan döküm parçalar ve hortum bağlantı rakorundan meydana gelmektedir. Hidrant anahtar yardımıyla mil kumanda edilerek açma kapama işlemi gerçekleştirilir. Yeraltı yangın hidrantları, fabrikalarda, depolarda, endüstiriyel tesitlerde bina çevrelerinde yangına hassas ormanlık arazilerde ve yerleşim bölgelerinde iffaitenin sus temininde kullanılmaktadır.