A Tipi Sulama Hidrantı

Basınçlı su dağıtım seviyesi ile toprak üzerindeki ekipmanların birbiri ile bağlantısını sağlar. Bu hidrant şu fonksionları yerine getirir; vana işlevi, çeşitli noklara aynı anda su dağıtımı, tüketicilerin kullandığı su miktarını ölçme, basıncının ayarlanması, akış miktarının ayarlanması işlemini sağlar.